Става дума мюсюлманския призив за молитва, срещу чието излъчване по високоговорители в София дори бе проведен митинг.

Една нова дума за повечето хора и един счупен прозорец за софийската джамия - това е резултатът в края на седмицата.

“Езан” всъщност означава известяване. Традицията идва още от Мека във времето на пророка Мохамед.

И до днес арабските думи са едни и същи, независимо в коя част на света се изпълняват.
Първо се казва 4 пъти – “Аллах е най-велик”, след което идва ред на – “Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах.” След което – “Свидетелствам, че Мохамед е неговият пратеник”, съответно по 2 пъти. “Елате към молитвата, елате към спасението”, отново по 2 пъти. “Аллах е най-велик” - 2 пъти и – “Няма друг бог освен Аллах” - 1 път."

“Езанът” се изпълнява преди всяка от петте молитви - като точният час се променя всеки ден, според положението на луната. В София се излъчват 3 от петте “Езана”.

"Най-ранният “Езан” който ние излъчваме от джамията, това е в 13:40 на обяд. Това е обедната молитва. Най-късният е около 23.00 часа, когато по принцип намаляваме високоговорителите, имайки предвид късния час."

През зимата последният “Езан” се измества около 19.00 часа.

В Корана само на едно на място се споменава за призива за молитва. "О, вярващи, когато в денят петък се призове за молитва, устремете се към споменаването на Алах."

Преди да бъде използвана техника, вместо високоговорители от минарето е пеел този с най-силен глас, когото наричат - мюезин. Днес в софийската джамия усилвателят вече работи на 3-та от общо 8 степени на сила на звука.

А минаващият по отсрещния тротоар има избор кой звук от общия шум да различи - дали “Езана”, трамвая или уличните музиканти.