Президентът Георги Първанов е върнал днес за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение за Закона за радиото и телевизията, съобщи БТА. Първанов подкрепя идеята на вносителите за икономии в бюджета на отделни органи и институции. В случая обаче с промените в Закона за радиото и телевизията средствата, които биха се спестили, са скромни и това може да се постигне чрез оптимизация на техническите служби, е посочено в мотивите на президента.

Според него прекомерното съкращаване на състава на регулаторния орган - СЕМ може да го постави в невъзможност да изпълнява предвидените в Закона за радиото и телевизията самостоятелни правомощия.

Възразявам срещу практиката да се правят персонални закони, които се отнасят до определени лица, посочва още президентът.