Правителството предостави на Министерството на труда и социалната политика допълнителни бюджетни кредити в размер на 450 000 лв., за да продължи финансирането и през април на разкритите обществени трапезарии. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

През август м.г. кабинетът отмени националната програма "Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване" и реши с освободения ресурс да бъдат разкрити обществени трапезарии.

МТСП обяви две процедури за набиране на проектни предложения, в резултат на което бяха одобрени 140 проекта на обща стойност над 1,8 млн. лв. Те се реализират на територията на 135 общини - 359 населени места, в т.ч. 226 села.

Броят на потребителите на социалната услуга, която се предлага в периода декември 2009 г.-март 2010 г., е 11 185 души. Това са предимно хора на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи с минимални пенсии, скитащи и бездомни.

Потребителите на услугата дават положителна оценка за предоставянето й и желаят тя да продължи, отбелязва пресслужбата на кабинета. Осигуряването на средствата по бюджета на МТСП ще удължи действието й с един месец.