Според оценката вероятният годишен брой за 2000 г. на злоупотребяващите с хероин в страната е между 47 и 57 хиляди души. Кокаин употребяват между пет-десет хиляди, амфетамини - между 10 и 15 хиляди, бензодиазепини - между 40 и 50 хиляди, халюциногенни - между 1 500 и 3 500 души, а летливи вещества - между хиляда и три хиляди.

Най-голям е броят на злоупотребяващите с различните форми на канабис - между 80 и 110 хиляди души. Това са най-разпространените за България наркотични вещества.