Осъвременяването се отнася за всички пенсии, отпуснати до 31-ви декември 2001 година.НОИ утвърди и проект на постановление за нов размер на социалната пенсия. Тя става 46 лв.64 ст. от първи юли т.г. Така минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 53 лв. 64 ст.,а максималната пенсия: 186 лв. 56 ст.