Това заяви главният еколог на комбината на кръгла маса в Панаирния град, посветена на седмицата на екологията. КЦМ работи по екологичен проект от 6 милиарда йени, финансиран от японското правителство.
През есента ще бъдат пуснати съораженията. По този начин ще се предотврати изхвърлянето на серен двуокис във въздуха, който според главния еколог е най-големият преблем в металургичното предприятие.