Безплатни молби-декларации има във всички социални служби Те са за еднократна помощ при раждане на дете или за месечна помощ за деца до 18 години. Ако сте неосигурена майка, можете да подадете заявление за месечна помощ на дете до 1 година.

Условията са да имате месечен доход за последното шестмесечие до 150 лева на член от семейството, а децата да ходят на училище. Еднократните помощи при раждане не зависят от този доход.

Еднократните помощи при раждане не зависят от този доход.

"Те попълват декларация за вярност и ние, за съжаление, трябва да вярваме на тяхното съзнание", коментира Надежда Станчева - ръководител на Пета столична служба "Социално подпомагане".

Хората на трудови договори,  държавните служители и военнослужещите получават декларации по месторабота, студентите - в съответните висши учебни заведения. 

Попълнените декларации се подават обратно там, откъдето са получени. Това може да стане в срок от 3 месеца.

Ако получите отказ, можете да подадете жалба в районното управление на "Социално осигуряване".

Синхрон: Зорница Димитрова- нач. "Осигурително законодателство", НОИ

"Ако жалбата им не е удовлетворена и ръководителят прецени, че отказът е правилен и наистина нямат право да получават семейни помощи, те могат да се обърнат към Окръжния съд", пояснява Зорница Димова - началник "Осигурително законодателство", НОИ.

За да получите помощта през май, трябва да подадете молба до края на този месец.