Болници повеждат съдебни битки със Здравната каса. Следващата седмица болницата в Харманли ще заведе дело срещу касата,  заради неразплатени с месеци пари по клинични пътеки.

От март до юни Касата е орязала бюджета на болницата в Харманли със 150 хиляди лева. За юли извършените и фактурирани медицински дейности са за 160 хиляди лева, от които не е платено нищо. Защото Касата решава, че бюджетът на болницата трябва да е 111 хиляди. И предупреждава лекарите, че нямат право да фактурират стойности, надвишаващи стойността на бюджета.

"Реално Касата ни принуждава да извършим закононарушение. Да съставим документ с невярно съдържание. Досега Касата е спестявала пари от болницата чрез глоби. Всеки пропуск в документацията е минус 200 лв. Често глобите надвишават стойността на самата клинична пътека. Заради документален пропуск от Касата дори отказали да признаят раждане”, каза управителят Динчо Генев.

Персоналът на болницата вече два месеца е без заплати. Финансовият колапс удари и  пациентите. От седмица е спряна храната на болните. Ако искат да ядат, трябва да им носят от вкъщи.

Искът, който болницата в Харманли ще заведе, е за 310 хиляди лева и ще бъде внесен в Софийски градски съд следващата седмица.