С най-много нарушения е Ангел Илиев. На второ място в черната стълбица е върховния прокурор и член на Висшия съдебен съвет Цеко Йорданов. Днес бяха огласени резултатите от ревизията в прокуратурата, разпоредена от главният прокурор Борис Велчев.

Ангел Илиев има осем забавени и отклонени дела. С пет по-малко е Цеко Йорданов. Но той има 35 преписки през последната година, които не са разпределени за разглеждане по отдели. По 69 други преписки, приложени в отделен опис, не е отразено как и на кого са били предадени, а в началото на ревизията даже не са намерени в архива на прокурор Йорданов. С нерешени и отклонени дела е и прокурорът Здравко Йорданов. Никой от тримата обвинители не пожела да коментира ревизията, с обяснението, че главният прокурор не е в България, а е пожелал сам да направи коментар в четвъртък.