Екипът от Харвардския университет е насочил усилията си за създаване на линии от стволови клетки, "специфични" за конкретни болести.
Ембрионалните стволови клетки са "строителния материал" на живота. Те могат да бъдат "отгледани" във всичките им 200 разновидности, които се срещат в човешкия организъм, а после да се използват, за да заместят "дефектиралите" тъкани.

Учените извеждат ядрата от яйцеклетки и ги заменят с нови - от донорски клетки. Продуктът се подлага на химически или електрически заряд. Това е "натискането на спусъка", което дава началото на клетъчно делене. То изгражда ембрион, идентичен с донора на ядрото.

Проектът разчита на частни дарения, поради забраната за федерално финансиране на тази дейност, смятана от мнозина в Съединените щати за престъпно посегателство срещу живота.