Същинското строителство на ТЕЦ "Ей И Ес Марица - Изток 1", започва през следващият месец. Това е най-голямата чужда инвестиция на зелено през последните 15 години у нас. Новата ТЕЦ ще замени съществуващата 500 мегаватова централа, която в момента създава и сериозни екопроблеми в региона.
На това място след 36 месеца ще заработи първият блок на новата и най-модерна централа в България- обеща - Питър Литгоу - главен директор на проекта.

Румен Овчаров - министър на икономиката и енергетиката: „ Компанията наистина има сериозен опит. Тя наистина е запозната и с инвестиционния процес и инвестиционния климат у нас. Имам съответните български участници в проекта, така че надявам се да не се сблъскаме с тези проблеми, каквито имаме от другите изпълнители."

В изграждането на новата ТЕЦ ще работят над 2000 души, а при експлоатацията ще се открият 250 работни места. Още 50 човека ще бъдат ангажирани в депото за отпадъците от централата. Според проекта 95 процента от праха и димните газове, които тя отделя ще бъдат отстранявани. Новата ТЕЦ ще се включи и в системата за ранно известяване на замърсяваният в региона, заедно с останалите централи в комплекса Марица -изток.