Идеята им е провокирана от това, че днешната дата се състои от три шестици - 06.06.06, което се случва веднъж на 100 години. Това се посочва в поздравление от ректорите към учещите в България, което с чувство за хумор приветства оригиналното мислене и изобретателността сред българските ученици и студенти.