Докато в Европа се пие предимно бира, в България се набляга най-вече на твърдия алкохол. Проучване от 1996 г. показва, че 80 % от мъжете и 49 % от жените в България пият. През 2001 пиещите мъже са пак 80 %, докато жените, които пият са вече 67 %, което отразява един глобален феномен, открит във всички изследвания, които сме правили и това е, че българските жени, и то особено младите жени и момичетата, пият все повече и все по-близко до мъжете. Една трета от учениците са редовно пиещи.
По показателя “Литри алкохол на пиещ човек” България се нарежда на първо място в Европа. Българите, които пият, изпиват средно по 22 литра алкохол на година.