Финландската страна ще се постарае да забрани с името "водка" да се продават алкохолни напитки, които не са произведени на основата на традиционни рецепти.

Финландия, която има почти двувековна традиция в производството на водка, възнамерява да въведе "високи стандарти" за нейното производство. Така вариантите на водката, произвеждани в различни европейски страни, ще получат ново име. Сред предложенията са "прозрачна спиртна напитка" и "спиртова вода".

По този начин произвеждани в Русия, Полша, Чехия, Унгария, Великобритания и други страни спиртни напитки вече няма да бъдат определяни като "водка". Финландия поема председателството на Европейския съюз от началото на юли.