Банкерите уверяват, че дори да стане грешка и някой клиент да изпрати пари до стария номер на сметката си, те няма да се загубят, въпреки че може да се забави плащането.

Държавните институции също ще имат нови номера на банковите си сметки. Това важи и за данъчните служби, и за осигурителните вноски, и за останалите междубанкови преводи. Хората могат да видят новите сметки в интернет страниците на институциите или да ги научат на място в службите.