В момента глобата заплашва само собствениците на такива коли. Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор отчетоха напредък по преговорната глава "Свободно предоставяне на услуги" в областта на задължителната застраховка.

Новите глоби целят да задържат високия процент на автомобилите с Гражданска отговорност и в бъдеще.
Занапред водачите, които управляват МПС също ще бъдат санкционирани, тъй като рискът, който те биха донесли, е равностоен на този, който донася и собственикът на МПС- то.

Собствениците на незастраховани коли ще получават уведомителни писма и ако в 14-дневен срок те не сключат застраховката, информацията ще отива в Министерството на вътрешните работи, което ще спира колите от движение. След проведената от кабинета кампания, автомобилите с полица по Гражданска отговорност вече са 97 %, което е голям напредък за пред ЕС.

Опасността зоната да остане червена и респективно да имаме предпазна клауза по глава 3 в значителна степен е елиминирана. Според финансистите, с членството ни в Евросъюза Гражданската отговорност ще бъде обединена със Зелената карта, като по този начин тя ще може да покрива територията на всички държави- членки. В останалите обаче ще продължи да бъде в сила отделна застрахователна полица.