Представители на повече от 100 държави участват във форума под мотото "Обединение на света срещу СПИН".

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ, подчерта министър Гайдарски на световния форум. От 1986 г. досега у нас са регистрирани 626 случая, въпреки че страната ни се намира в регион с бързо разпространение на епидемията.

Основната цел на срещата в Ню Йорк е да се направи преглед на постигнатите резултати и да се изготвят препоръки за напредъка в осигуряването на универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за всички нуждаещи се до 2010 г. Като конкретен резултат от събитието държавите-членки на ООН ще приемат и подпишат Политическа декларация.