Балканите са кръстопът за международната престъпност и тероризма и голямото количество оръжие, струпано в района, крие опасност от разпалването на етнически конфликти, заяви координаторът на Пакта за стабилност Ерхард Бусек. Той изтъкна пред форума на Европейската народна партия в Солун, че регионът продължава да има важно значение за международната сигурност и Съединените щати няма оттеглят подкрепата си за него.