По повод Световния ден без тютюнев дим се организират безплатни консултации във всички специализирани кабинети за отказване от цигарите.
Във всичките 28 районни инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в страната има разкрити кабинети за консултации на пушачи.

В столицата кабинетите са 5 - в Пета многопрофилна болница за активно лечение, в бившите 25 - та и 28 - ма поликлиники в Младост 3 и Дружба 1, в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести и в Столичната районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.

Вчера беше огласено изследване, според което половината от момичетата във Варна, на възраст между 13 и 16 години пушат. Около 40 % от момчетата в тази възрастова група също са пушачи. По данни от национални проучвания преди 10 години пушачите в България са били 35,6 %, а през 2001 г. - 40,5 %.