Евродепутатът предлага върху кратките текстови съобщения данъкът да е около 1,5 евроцента, а за имейлите - 0,00001 евроцента. Сумата е нищожна, но като се имат предвид милиардите транзакции всеки ден, данъкът може да донесе огромни приходи.

В момента бюджетът на ЕС се финансира чрез комбинация от вносни мита, приходи от ДДС и директни вноски от страните членки. След едногодишните спорове за сегашния седемгодишен бюджет обаче се стигна до извода, че трябва да бъде променен начинът на финансиране на съюза.
Идеята за единен "европейски данък" се радва на подкрепа от много от правителствата на 25-те. Други идеи са да се въведе данък върху самолетните билети и допълнителен данък върху приходите на петролните компании.