Министър Ковачев уточни, че до края на годината цените на електроенергията за битови нужди ще се изравнят с промишлените. Милко Ковачев подчерта, че у нас цените на електроенергията са най-ниски в сравнение с всички страни от Централна и Източна Европа. Предвижда се електро- и топлоенергията да поскъпват на три пъти с по 10% средногодишно в периода до 2004 година.

България ще продължи да разчита на ядрената си енергетика, стана ясно днес от изявление на министъра на енергетиката Милко Ковачев. Той представи одобрената днес от правителството стратегия за развитие на енергетиката.

България не споделя мнението на някои страни от Централна и Източна Европа, които приемат програми за поетапно отказване от ядрената си енергетика, каза Милко Ковачев.

"Ние споделяме мнението на тези страни от Европа, които разчитат в енергийните си баланси на ядрената енергетика", добави той.