Да се въведат лимити за определени количества електро- и топлоенергия, които да се плащат по сегашните цени през периода на преход на нормализиране на цените до 2004 година, се предлага в съвместен доклад на министрите на труда и социалната политика и на енергетиката, който правителството ще обсъжда днес.

Предвижда се количества до 75 кват/часа електроенергия дневна тарифа да се плащат по сегашните цени през цялата година, когато потребителите са абонати без просрочени задължения към електроразпределителните дружества. По сегашни цени ще се плащат количества до 50 кват/часа нощна тарифа, но само през петте отоплителни месеца.
Мерките от първото стъпало, отнасящо се до цените на тока, ще важат през целия преходен период до 2004 година.

Защитните мерка за цените на парното предвиждат до 450 кват/часа общо за целия отоплителен сезон да се плащат по сегашните цени, но само за абонати без просрочени задължения. Предлага се въвеждането на икономически стимули за създаване на специални асоциации на потребителите за колективно изплащане. На такива асоциации ще се продава топлоенергия по цени с 5% по-ниски. При регионални цени, когато няма максимално допустима цена, на тези сдружения ще се продава електроенергия по цени с 10% по-ниски. Същевременно, с тези мерки за социална защита на всички граждани, се запазват и енергийните помощи за социалнослабите, като се предвижда въвеждане на система за безналичното им изплащане и поетапно въвеждане на ваучерна система в зависимост от това какъв вид е отоплението - с парно, ток или твърди горива.