Платените в брой средства са за един милиард и седемстотин милиона лева. Чуждестранните инвестиции са за четири миларда и триста милиона долара, като една трета от тях са постъпления от приватизацията.
За периода 52,64% от държавните активи са станали частна собственост, се посочва още в доклада.