Облекчението е между 5 и 7 лева на декар. От него ще се възползват 167 земеделски стопани. Това важи само за посевите от царевица и слънчоглед

Експертна оценка на министерствата на земеделието и финансите е показала, че себестойността на продукцията от тези култури надвишава три пъти пазарната им стойност.
600 000 декара царевица и 350 000 декара слънчоглед в Добричко са показали занижени или нулеви добиви през миналата година. Всички производители, регистрирани по закона, дори и тези, които имат данъчни задължения, ще бъдат освободени от задължението да плащат ДДС върху реалните си загуби от сушата. Те трябва да предизвикат ревизия, която да удостовери пазарната цена на продукцията за съответния период и да си осигурят заключение от лицензиран оценител.