Програмата е финансирана от двете министерства.

Общо 11,7 милиона лева са отпуснати по програмата за тази година. Над 6 милиона лева са осигурени от социалното министерство за работни заплати на наетите от бюрата по труда безработни. Националното управление по горите е предоставило около 5 милиона лева, с които ще се осигурят фиданки за залесяване, транспорт, работно облекло и инструменти.
Програмата ще бъде представена по време на пътуващ семинар на територията на държавно лесничейство "Белица".

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева и министърът на замеделието и горите Мехмед Дикме ще обяснят целите и дейностите по изпълнение на програмата на участниците в семинара.