Досега е известно, че са пострадали 608 къщи и 6 обществени сгради, сред които 4 училища и 2 църкви. Пораженията са основно в Асеновград и в селата Крумово, Ягодово и Катуница.
Старата сграда на училището в село Катуница ще остане затворена до окончателното решение на експертната комисия от община Садово.