Заместник-министърът на земеделието и горите Нихат Кабил ще обсъди на срещи във Варна и Русе състоянието и развитието на поземлената реформа и поземлените отношения. Заседанията ще продължат и на 10 април, и в тях участват директорите на областните дирекции "Земеделие и гори" и председатели на поземлените комисии от областите - Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Русе, Силистра, Разград и Търговище.