Съюзът на юристите организира днес в Парламента публично обсъждане на въвеждането на институцията омбудсман. Форумът се провежда във връзка с внесените н Народното събрание няколко законопроекта за омбудсман. В него ще се включат председателят на Съюза на юристите Владислав Славов и министърът на правосъдието Антон Станков. Участие ще вземат и представители на други неправителствени организации, учени и студенти на стаж в Парламента.