Щетите още не са известни, трите комисии сформирани от "Гражданска защита" ще обикалят до късно вечерта от къща на къща за оценка. Промишлени, електрически и ВиК аварии на територията на общините Пловдив и Асеновград няма.

Агенция "Пътища" съобщава, че няма опасност за пътните настилки след земетресенията вчера и днес. До този момент не са регстрирани пропадания на пътища в района на епицентъра.