Те ще бъдат изградени в двора на Техникума по строителна механизация в града.
Въпреки че теренът е общински, до сега там са се провеждали практическите часове на 400 бъдещи селскостопански механизатори. Строителните работи започват в понеделник, когато е и първият следваканционен ден за учениците.