Всички хронично болни трябва да се снабдят с рецептурни книжки до май 2002 г. До момента около един милион българи със здравни проблеми имат такива книжки. Сега те ще се увеличат с около 250 000, заради включените допълнителни диагнози. Предвижда се върху медикаментите, които се изплащат напълно или частично от Здравната каса, да има специални защитни стикери.