Сред тях са и торовите заводи. Това стана ясно след заседанието на Съвета за икономически растеж. Според вицепремиерът Николай Василев до окончателно решение на проблемите на торовата индустрия не се е стигнало.

След заседанието на Съвета за икономически растеж земедлският министър Мехмед Дикме заяви че ще има защитни мита за торовите заводи, ако те изпълнят някои условия: "Не увеличат цените на продукцията докато трае защитната мярка и осигурят достатъчно количество торове за земеделските стопани".

Дикме припомни, че едва 12 процента от общото потребление на торове идва от внос. На заседанието на Съвета е обсъдено защитните мита да се въведат от средата на годината.

"Проблемът е донякъде и в сезона и ние в момента не внасяме торове и имаме време да го решим", каза вицепремиерът Николай Василев.

"Обсъдихме и възможностите за преференциални цени на природния газ, но няма окончателно решение и по двата въпроса", посочи още Василев.