Част от продуктите ще бъдат изнасяни и за други страни. Това предвижда екслузивно споразумение на Националния център за управление на трансплантацията с френския филиал на американската корпорация "Остеотек". Тя е един от най-големите производители на биоматериали и сама е поискала да открие филиал в страната ни.

Българските болници сами ще решават дали да сключат договори с "Остеотек" за осигуряване на тъкани и биопродукти.

В България не се обработват биопродукти, защото е много скъпо и са необходими високи технологии, каквито нямаме, обясни директорът на "Бултрансплант" д-р Янко Начков.

В споразумението е дефинирано, че "Остеотек" се задължава да създаде донорска мрежа и ще инвестира 160 хиляди щатски долара.

Все още не е готова регистрацията на българския филиал на "Остеотек", затова споразумението не е публично обявено, обясни д-р Начков.