Броят на гражданите, които не са внесли здравните си осигуровки е един милион 123 хиляди души. Един милион лева ще струва на НОИ да разпрати писма на длъжниците. Управителят на НОИ Йордан Христосков каза в парламента, че е възможно да се сключи договор с български пощи.

Той ще гарантира, че гражданите ще получат уведомителните си писма и ще успеят да спазят срока, в който да подадат документи за разсрочено плащане на вноските.