Те са изпратени от японското правителство, което иска да финансира изграждането на модерен музеен център на тракийското изкуство в региона.
След експертното проучване японското правителство ще прецени дали да отпусне предвидените 2 и половина милиона долара, за изграждането на музеен център до Александровската гробница.

Създаването на този център ще превърне най-старата открита на Балканите тракийска гробница със стенописи в световен туристически обект.

“На всички е ясно, че тук в гробницата, в оригинала не може да бъдат допускани посетители, а трябва да се изгради, както е направено в Казанлък, едно копие едно към едно”, коментира Георги Граматиков, директор на Исторически музей - Хасково.

“Тук се очертава един много сериозен център на тракийската култура и амбицията ни е тука да постигнем един културен център, а не просто приемна сграда за един археологически паметник на културата”, добави арх.Виктор Попов от Национален институт за паметниците на културата.

Датираната от 4 век преди Христа Александровска гробница е известна с най-добре запазените стенописи, които обаче вече започват да се рушат и имат нужда от сериозна реставрация и консервация.