Мотивите на магистратите бяха, че датчаните не отговарят на изискванията за опит, за управление на определен брой летища и реализирана инвестиционна програма в тях.

"Копенхаген Еърпортс" предлагат концесионно възнаграждение от 30% от общите приходи на двете морски летища и са готови да вложат в тях 25 милиона евро, през първата година на концесията.