В преброяването ще бъдат включени всички граждани на Съюзна Република Югославия, чужденците, които пребивават в страната, бежанците от бившите югославски републики, независимо от това дали са получили югославско гражданство, както и разселените лица от Косово. Това съобщи директорът на Републиканския институт за информатика и статистика Зоран Янчич. Той каза, че бежанците ще бъдат третирани като постоянно население, а разселените лица от Косово - като временно пребиваващи лица с постоянно местоживеене в Косово.