Поради липсата на пазар на зърно, стопаните през тази година ще засеят с 40% по-малко площи от миналата година.

Между 1 мил. и 1 мил. триста хил. декара по традиция се сеят с пшеница в Добричка област. Земеделските стопани обаче прогнозират през тази година засетите площи да са максимум 700 000 декара. До края на октомври е технологичното време да приключи сеитбата, но лошите атмосферни условия пречат на стопаните.

"Другата основна причина е липсата на пари в хората. А тя се обуславя от много сложната конюнктура на международния пазар. Цените на пшеницата са ниски, хората имат основно тази стока, тя стои по складовете и не могат да я продадат. Тъй като, ако я продадат сега на 130 - 145 лева, това е под себестойността. При това положение те работят на загуба. Освен че падат под себестойността, те плащат ДДС върху загубите, което ще бъде много тежко", обясни Иван Гочев, арендатор и предс. на "Сдружение на фермерите в Добруджа".

Големият скок на дизеловото гориво също оскъпява продукцията поне два пъти, а изкупните цени са по-ниски от миналата година.

"Другият парадокс на който се натъкваме - миналата година имаше едни цени около 195-197 лева на Държавния резерв. Тая година цените са 162 максимум. Да не говорим, че започнаха от 145", добави Гочев.

За да не се стигне през следващата година до зърнена криза, земеделците предлагат след края на сеитбената кампания, министерството да направи анализ и на наличните количества в базите и ако се налага да се ограничи износа на пшеница.