Окръжният съд в Ямбол даде ход на дело срещу Военната прокуратура в Сливен по жалба на Българския хелзинкски комитет срещу отказ на информация. Позовавайки се на Закона за достъп до информация, представител на Комитета с писмено заявление е поискал данни за случаи на употреба на физическа сила и оръжие от военни и полицаи за последните две години и по колко от тях са заведени дела. От страна на прокуратурата последвал отказ да се изготви и предостави такава информация.

Жалбата на правозащитната организация е била подадена в Сливенския окръжен съд, но той си е направил отвод и тя е изпратена в Окръжния съд в Ямбол.