Конституционният съд в пълен състав даде тълкуване, според което изборът на висши магистрати, посланици и висши военни, които се назначават с указ на президента, не подлежи на съдебен контрол. Информация за решението беше публикувана на официалната Интернет страница на съда. От решението следва, че делата пред Върховния административен съд за избора на главния прокурор и на председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд трябва да бъдат прекратени.