Проектът предвижда амнистиране на осъдените за отклоняване от военна служба поради изповядване на религия, недопускаща носене на оръжие.

Законопроектът предвижда още амнистиране на санкционирани по член 361 на Наказателния кодекс лица, който гласи, че български гражданин, който се отклони от военна служба, се наказва с лишаване от свобода до три години.