Единствено КНСБ не парафира споразумението. Според лидера на синдиката Желязко Христов, липсват конкретни ангажименти за ръста на заплатите, увеличение на пенсиите и намаляване на данъците.


Всички участници в Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха поканени да подпишат документа.
Конструктивен социален диалог, политика за създаване на заетост и намаляване на безработицата, политика по доходите и жизненото равнище са формулираните в споразумението приоритетни съвместни действия между правителство, синдикати и работодатели.
Други изброени приоритети са усъвършенстване на трудовото и осигурително законодателство, създаването на благоприятна среда за съхраняване на финансовата стабилност и постигане на устойчив икономически растеж, осъществяването на прозрачна и ефективна приватизация с отчитане на нейните социални аспекти.

Споразумението предвижда всяка година, до края на март, договарящите се страни да приемат план за конкретни действия по приоритетните направления.