Две експертизи по делото за катастрофата в река Лим прие днес Великотърновският окръжен съд. Това са медицинската експертиза и физикомеханичната, направена от специалисти от БАН.