Мартениците задължително се правят от осукани червени и бели конци понякога за тях се окачва и синьо манисто. Непресуканите конци според представите на древните не са мартеница. Мартениците се изработват винаги от най-старите жени в къщата, които задължително спазват няколко забрани, разказват специалистите от етнографския музей.

В някои краища на България мартениците се носят три дни, в други - до жътва, а най-масовата практика е да се носят докато се появи първият щъркел.