Според нотариусите, това ще затрудни измамниците, които използват фалшиви лични карти и пълномощни,
а сделките с имоти ще станат по-сигурни.

В момента, единствено службата по вписванията във Варна предлага на нотариусите възможност да ползват от разстояние данните й.

Благодарение на това, в града чувствително са намалели незаконните сделки с имоти.

С помощта на електронната система преди всяка сделка с недвижимо имущество нотариусът може да направи справка за историята на имота, като промяната на собствеността се регистрира моментално.

"Тази система много улеснява нашата работа, както на нотариусите, съдиите по вписванията и всички работещи в съдебната система, така и на самите граждани, тъй като те могат чрез нас и в съда да направят своята справка, преди да са подготвили задължителното удостоверение, което издава съда", казва Александър Ганчев, нотариус.

Сигурността е гарантирана, защото компютърната мрежа на службата по вписванията е вътрешна, сървърите са разположени в специално помещение, а само двама души - служители на районния съд, разполагат с паролите, с които може да се правят корекции в базата данни.

"След като аз мога да проверя в същия ден, в момента, когато аз подписвам моята сделка, че друга такава до настоящата минута няма, това само по себе си показва достатъчна степен на сигурност", казва Александър Ганчев.

Според работещите в съдебната система този електронен регистър намалява шансовете за измами при продажбата на недвижими имоти, но не ги изключва напълно. Достъп до данните, освен нотариусите в града, имат и повечето банки, някои от агенциите за недвижими имоти, както и различни държавни служби.