Очаква се днес парламентът да обсъди проекторешение за изпращането на допълнителен военен контингент в Афганистан.

Ще бъде обсъдено и проекторешение за приемане на Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, както и за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в училищата. Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене законопроекта за защита на потребителите.