Ако възникнат значителни пропуски в подготовката за членство, може да се задейства предпазна клауза, която ще забави присъединяването на България или на Румъния, с една година. За да се подпише Договорът в Люксембург на 25-ти април тази година, се предвижда Европейският парламент да даде съгласие на 13-ти април.