В момента се извършва правно-лингвистична проверка с английския текст, уточни заместник-министърът на външните работи Гергана Грънчарова. Тя допълни, че до 14-ти март ще получим текстовете на всички 23 езика, а в началото на април ще бъдат изготвени окончателните версии на договора.