По останките от животното учените съдят за структурата на древния континент Годуана, който според някои хипотези е обединявал Австралия, Индия, Африка, Южна Америка и Антарктида.

Изследоветелите нарекоха намереното през 2000 година вкаменено влечуго "страшния крокодил от Юбераба". В хода на проучването те са стигнали до извода, че сегашният остров Мадагаскар е бил свързан с Южна Америка. Според тази теория Африка и южната част на Америка са били част от един и същи континент. Древният континент Годуана, съществувал преди 200 милиона години, е включвал и покритият сега с лед континент Антактида. Това давало възможност за дълга миграция на животинските видове. По-късно, както смятат учените, Африка се е отделила от древния континент Годуана. Това се е случило преди около 100 милиона години. Другите части на този контитент обаче останали свързани още най-малко 30 милиона години. Доказателство за това специалистите сега откриват във фосилите на "страшния крокодил от Юбераба".

За разлика от съвременните му съименници, които живеят край вода, той е бил предимно сухоземен. Това личи от краката му, които са доста дълги и добре развити. Дължината на влечугото е 3 метра, а теглото му - 300 кг. Характеристиките му го определят по-скоро за роднина на динозаврите, бродили из планетата в неговата епоха, отколкото на съвременните крокодили.