Преди това обаче, трябва да се решат всички проблеми по управлението на процеса за подписването на договора, заявиха те. Това беше първата среща между двамата министри, след избирането на Ене Динга за министър по евроинтеграцията на Румъния.

Двамата министри са обсъдили най-важните проблеми около подписването на договора за присъединяването на двете страни към ЕС

"И двете страни се интересуваме много от преводите. Кога ще имаме превод на български и румънски език. Мисля, че и комисията и съветът ще спазят сроковете. Процедурите са нови. Добре е, че ще можем да ползваме опита на десятката. Но при всички случаи това изисква максимални усилия от страна на администрацията. Това не е обикновен договор", каза министър Меглена Кунева.

Румънският министър по евроинтеграцията Ене Динге подчерта, че европейската комисия и европейският парламент трябва да бъдат убедени, че няма да има отклонения от поетите задължения до 2007 година.

"Съществува мнение, че след подписването на договора ще се действа хазартно и емоционално. Ние трябва да дадем гаранции, че ще спазим обещанията", заяви Ене Динга - министър на европейската интеграция на Румъния.

Въпреки че им предстои много работа, двамата министри са обсъдили и начина, по който ще се отбележи датата 25 април, когато ще бъде подписан договора. Румънският министър предложи поне на този ден да няма граница между двете страни.